nov 10, 2018 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

39.90 

Sanačná omietka Ludikon predávaná ako 200 g. koncetrát s výdatnosťou 3,5 m² pri hrúbke omietky 2 cm.

Popis

Trvácny a verzatilný omietkový systém pre vlhké a soľami znečistené murivo. Vlhkosťou a soľami napadnuté stavebné konštrukcie poškodzujú pomaly, ale trvalo budovy, ako aj cenné skladovacie zariadenia, spotrebiče, nábytok a teda majetok. Sú živnou pôdou pre plesne a baktérie, a tak ohrozujú naše zdravie. Vlhké steny sú chladné, majú zlé izolačné vlastnosti a vedú k zbytočne vysokým účtom za vykurovanie. Vzlínajúca vlhkosť a soľné výkvety na stenách súvisia s poškodzovaním muriva.

Nepatrná vlhkosť s často spojeným zasoľovaním muriva je výsledkom dlhodobých účinkov zemnej vlhkosti, alebo pôsobením vody cez trhliny a netesné spoje v budovách. Vlhkosť je transportovaná dovnútra, rozpustené soli sa pohybujú smerom nahor. Znečisťujúce látky napádajú malty, omietky a farby a postupne ich deštruujú. Utesnením povrchu a pórov omietky dochádza k presúvaniu výšky zasolenia. Ludikon odvlhčovacia omietka využíva fyzikálne princípy pohybu vlhkosti, difúzie, zväčšenia povrchu a odparovania a mení ich na výhodu. Bojuje rovnako voči škodám spôsobeným kapilárnou, hydroskopickou, ale aj kondenzačnou vlhkosťou.
Príčina vlhkosti:

  • Kapilárna vzlínajúca vlhkosť
  • Hygroskopická vlhkosť zasoleného muriva
  • Kondenzácia vplyvom teplotných rozdielov
  • Zrážky / vysoká spodná voda

Tags: