nov 09, 2019 / Napísal Jozef Pilát / 2 komentáre

Izolácia pivníc a suterénnych priestorov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode nemeckým systémom EUROKRISTALL.

(Tunely, podzemné parkoviská ,vodné elektrárne atď.)

IZOLUJTE RAZ A NAVŹDY – izolácie sa vykonávajú vždy z vnútornej strany.

Sušiaci systém Eurokristall funguje úplne autonómne.

Účinná látka Eurokristall sa aplikuje priamo na stenu  a pôsobí trvalo zvnútra smerom von. Hneď ako sa na exponovanú stenu nanesie prvá účinná látka, proces obnovy sa začne automaticky. Účinné látky prechádzajú koncentračným gradientom vznikajúcim vo vlhkých oblastiach do vnútra steny. Tam sa spustí mikrokryštalizácia.

Najdôležitejšou vlastnosťou pre trvalú suchosť muriva je špeciálna schopnosť aktívnych kryštálov s molekulami vody vytvárať vo vode nerozpustnú, skalnú mikroštruktúru. Účinná látka Eurokristall nestarne a reaktivuje sa, len čo sa podmienky zmenia v dôsledku silných dažďových zrážok alebo zvýšenia hladiny podzemnej vody.