nov 11, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Comments are off for this post

Dryzone, silan-siloxanová nizkotlaková injektáž muriva do všetkých tipov murív a betónových konštrukcii. Na európskom trhu ako prvá krémová injektáž používaná v sanácii muriva.

Dryzone je nový revolučný materiál, ktorý je vyvinutý presne na potreby sanácie vlhkého muriva. Vo forme krému je zavedený do maltových špár (prípadne priamo do minerálneho podkladu) do vopred vyvŕtaných otvorov. Dryzone využíva vlhkosť v stene, spojí sa s ňou a rozptýli sa. Potom vytvorí pre vzlínajúcú vlhkosť izolačnú bariéru.

V určitých prípadoch je chemická injektáž Dryzone vhodná aj na injektáž základov.

Výhody injektážneho krému Dryzone

  1. Rýchlo sa zavádza – žiadne dvojité vŕtanie a čakanie na to, kým sa vsiakne kvapalina vháňaná pod tlakom.
  2. Jednoduchá aplikácia – aplikácia Dryzone je extrémne jednoduchá, obsluha má minimálny priestor k chybám.
  3. Koncentrované zloženie (aktívna zložka tvorí min. 60%) – do vlhkého muriva sa nezavádza veľké množstvo tekutého nosiča a tým sa znižuje čas vysúšania.
  4. Dryzone pracovny postup4. Krémová konzistencia – spoľahlivá aplikácia aj u starých stien a múrov obsahujúcich dutiny, diery a otvorené špáry.
  5. Nie je nebezpečný – nie je žieravý, neobsahuje rozpúšťadlá, nevstrekuje sa pod tlakom a je nehorľavý.
  6. Eliminuje rozliatie, postriekanie a neporiadok – žiadne problémy s kvapalinou vystrekujúcou do interiéru.
  7. Presne aplikované množstvo – ľahko vpočítame, koľko materiálu bude potrebné na aplikáciu do vlhkého muriva, steny, základov apod.
  8. Aplikovateľný na rôzne podklady – Dryzone je úspešne používaný pre bežné murivo z kompaktných tehál, duté tehly, nepravidelné kamenné múry, steny plnené sutinou apod. Nedá sa aplikovať do pórobetónu.
  9. Nepotrebuje elektrické čerpadlo – nie je potrebné drahé vybavenie na aplikáciu.
  10. Časová úspora – plní sa iba raz, aplikácia je trikrát rýchlejšia ako u bežných vstrekovacích systémov.

Dryzone je balený v 600 ml. salámach (tubách). Nižšie uvedená tabuľka uvádza množstvo túb Dryzone, ktoré sú potrebné na ošetrenie vlhkého muriva rôznych dĺžok a hrúbok. Odlišné podmienky môžu spôsobiť mierne odchýlky.

Ak máte záujem alebo nezodpovedané otázky, ihneď nás Kontaktujte!

Injektáž muriva – pracovný postup

Vŕtanie otvorov

V horizontálnej línii vyvŕtame otvory do maltovej špáry sanovaného muriva. Jednotlivé otvory sú od seba vzdialené 120 mm a vždy je ich hĺbka menšia ako hrúbka muriva.

Aplikácia

Injektážnou pitoľou pomaly aplikujeme injektážny krém od konca každého otvoru až po jeho ústie tak, aby bol pracovný otvor maximálne naplnený injektážnym krémom.

Ukončenie

Kadý jeden pracovný otvor na konci zatrieme maltou, aby nedochádzalo k úniku injektážneho krému.

 

Urob si SÁM!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.

Tags: