nov 14, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza s konštantným prúdom, vhodná pre vysušovanie tehlového, kamenného, hlineného muriva a betónových konštrukcií.

Elektroosmotický systém s konštantným prúdom, kde dokážeme pri zemnej – vzlínajúcej vlhkosti v stavebnej konštrukcii dostať vlhkosť až pod základovú dosku daného objektu, čo pri iných systémoch sanácie muriva (injektáž, podrezanie, plechy) nie je dosiahnuteľné.

Elektroosmóza je vvhodná pre tehlové, kamenné, zmiešané, betónové a hlinené murivo. Systém funguje rovnako výborne pri každom type muriva.

Elektroosmotický systém s konštantným prúdom typ: 900-940 podľa normy B 3355-2.

  1. Riadiaca jednotka
  2. Titanová anóda
  3. Uhlíková katóda
  4. Grafitová zmes

Technologický postup, zaškolenie zadarmo

Elektroosmóza vysušuje vlhké murivo s minimálnymi nákladmi a za použitia prirodzeného princípu pohybu vody. Extrémne nízke náklady na prevádzku systému, zabraňujú opätovnému vzlínaniu vlhkosti do stavebného materiálu.

Tento ochranný spôsob sanácie nevyžaduje takmer žiadnu inváziu do stavebnej konštrukcie; musia byť odstránené iba staré omietky, ktoré boli poškodené vlhkosťou a soľou. Tieto musia byť odstránené pri akomkoľvek spôsobe sanácie.

Systém funguje perfektne v akomkoľvek type muriva (tehla, kameň, kompozitné aj betónové steny), napriek trvalej prevádzke spotreba energie zostáva zanedbateľne nízka. Zatiaľ čo funkcia systému elektroosmózy je bezúdržbová, je vhodné dať si funkčnosť systému pravidelne skontrolovať špeciálne vyškolenými technikmi.

Systém beží na veľmi nízkom napätí s minimálnym prúdom (rozsah mA), a ako výsledkom je prevádzka úplne bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny a veľmi efektívna z hľadiska nákladov.

V prípade záujmu alebo akejkoľvek otázky nás ihneď Kontaktujte!

Elektroosmóza popis systému

  1. Riadiaca jednotka – “Srdce” systému: napájací zdroj sa automaticky prispôsobí stupňu vlhkosti v stene. Elektrické napätie zostáva konštantné, a tým zaručuje optimálne sušenie, ktoré možno ľahko sledovať prostredníctvom nášho monitorovacieho zariadenia.
  2. Titánová anóda (hlavný dirigent): anódy boli vytvorené s rozsiahlym využitím komerčne čistého titánu potiahnutého platinou, zaisťujúcou vynikajúcu spoľahlivosť a odolnosť voči fyzickému a chemickému pôsobeniu.
  3. Uhlíková katóda
  4. Zemniaca tyč: pre inštaláciu v okolitom teréne. Jednoduchá manipulácia a špeciálne materiálové zloženie sú výhody, ktoré znesú akékoľvek porovnanie.

 

Urob si SÁM!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.