nov 15, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Comments are off for this post

Pulzná elektroosmóza Advanced Osmotic Puls. Je najvyspelejší systém pulznej elektroosmózy na svete, ktorá využíva technológie nizkonapäťových pulzujúcich impulzov v betónových a tehlových konštrukciách.

Spolupráca s Nórskou spoločnosťou TRITON NORWAY

Ako jediná spoločnosť v strednej EU prinášame na trh systém AOP Advanced Osmotic Puls. Ide o systém Pulznej elektroosmózy, ktorá používa technológie nizkonapäťových pulzujúcich impulzov v betónových a tehlových konštrukciách.
Systém pulznej elektroosmózy AOP je vhodný na vysušovanie väčších priemyselných priestorov napr: Tunely, podzemné parkoviská, metro, vodné nádrže atď.

Vysušovanie stavebnej konštrukcie – Pulzná elektroosmóza AOP

Architekti, projektanti, stavebné spoločnosti, prinášame na náš trh jedinečný systém vysušovanie stavebnej konštrukcie (AOP), elektro-osmotický pulzný systém v spolupráci s nórskou spoločnosťou Tritonorway vhodný na vysušovanie stavebných konštrukcii pod a aj nad úrovňou terénu.

Systém AOP je momentálne najpokrokovejší v oblastí elektro-osmotických systémom na vysušovanie stavebnej konštrukcie na svete.
V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosíme kontaktujte.

Systém AOP elektroosmóza

Popis systému AOP (Advanced osmotic pulse)

Pulzná elektroosmóza AOP je systém, ktorý využíva vyspelú elektroosmotickú technológiu špeciálne navrhnutú na vysušovanie podzemných kapilárnych konštrukcií z betónu alebo tehál a udržiava ich v trvalom suchom stave. Systém AOP môže byť použitý pri rekonštrukciách, alebo špeciálne zabudovaný do nových budov a konštrukcií, aby sa zabránilo prenikaniu vody a vlhkosti. AOP je veľmi vhodný na vysušenie suterénov a tunelov, ktoré už trpia chronickými problémami presakovaním vody.

​Pulzná elektroosmóza AOP je evolučná technológia založená na dlhoročných princípoch elektro-osmózy a pracuje prostredníctvom série pulzujúcich nábojov nízkeho napätia. Ďalšie spôsoby riešenia priesakov vody v stavebníctve možno zvyčajne charakterizovať ako dočasné riešenie problému, pre ktorý v minulosti neexistovalo vhodné, ekonomické a trvalé riešenie.

​Betónové a tehlové murované konštrukcie sa skladajú z materiálov obsahujúcich kapilárne formácie. Voda môže prenikať do stavebných konštrukcií mnohými spôsobmi, z ktorých najjednoduchší je výsledkom gravitácie. Voda môže tiež preniknúť konštrukciami pomocou kapilárnej syntézy, veľmi podobne ako rastliny a stromy prijímajú a rozdeľujú vodu do menších vetiev.

​AOP sa používa na odstraňovanie vody zapuzdrenej v kapilárach stavebnej konštrukcie, ako aj na trvalé zabránenie prenikaniu vody do konštrukcií.

AOP je veľmi pokročilá forma elektro-osmotickej technológie, ktorá bola vyvíjaná po mnoho rokov a zároveň bola aj testovaná v reálnych podmienkach. Pulzná elektroosmóza AOP využíva komplexnú a variabilnú množinu impulzov na dosiahnutie a udržanie suchej konštrukcie na požadovanej úrovni.

Časti systému AOP

Anódy pozostávajú z čistého titánového drôtu, aby sa zabránilo korózii. Katódy sú bežné medené zemniace tyče. Riadiaca jednotka pozostáva z napájacieho zdroja a hlavnej riadiacej dosky pripojenej k výstupnému usmerňovaču. Výstup  je pripojený k spojovacej skrini, kde je anódový signál rozdelený na požadovaný počet anódových vedení. Napájacie vodiče prenesú signály zo spojovacej skrinky na anódové vedenia. AOP je zariadenie s nízkym napätím 24V, ktoré je bezpečné na dotyk. Anódy aj katódy sú uložené v betóne, murive resp. v pôde a mimo dosahu.

AOP Výhody

Existuje mnoho výhod systému AOP v porovnaní s tradičnými izolačnými a penetračnými nátermi.

 • AOP poskytuje trvalé riešenie pre stavby zabezpečujúce vodotesnosť.
 • AOP možno inštalovať aj na existujúce budovy a stavby.
 • AOP je nákladovo efektívny a pomerne jednoduchý na inštaláciu.
 • AOP je flexibilný a môže byť inštalovaný z vnútornej strany konštrukcie, čo neguje potrebu nákladných exteriérových prá
 • AOP je bezpečný systém s nízkym napätím s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktoré vyžadujú v priemere približne 50 wattov výkonu pre ošetrenú oblasť s rozlohou 1 000 m2.
 • AOP je šetrný k životnému prostrediu bez škodlivých emisií a odpadu.
 • AOP je bezpečné a nemá žiadne škodlivé vedľajšie účinky a nemení sa materiálové zoženie stavebnej konštrukcie.
 • AOP znižuje relatívnu vlhkosť v miestnostiach, kde je inštalovaný a redukuje koróziu exponovaných mechanických zariadení a iných častí.
 • AOP znižuje koróziu oceľovej výstuže v stavebnej konštrukcii.
 • AOP zabraňuje odlupovaniu farby, vzniku plesní a zápachu.
 • AOP zlepšuje adhézne vlastnosti medzi starým a novým betónom, dôležitým faktorom pri renovácii poškodeného (prasknutého) betónu.
 • AOP zlepšuje izolačné vlastnosti stavebnej konštrukcie, čím znižuje náklady na vykurovanie.
 • AOP zlepšuje opatrenia na nápravu mechanických trhlín.

Ak sme vás presvedčili a potrebujete sa o svojom probléme s vlhkosťou poradiť, ihneď nás Kontaktujte!

AOP má potenciál znížiť požadovanú hrúbku stien na konštrukčné minimum, čím sa ušetria náklady na nové projekty.
 

Urob si SÁM!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.