nov 08, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Comments are off for this post

Drenáž suterénnych priestorov a základovej  konštrukcie z interiéru a exteriéru objektu. Osadenie drenážneho systému a vyustenie do zberných čerpacích šácht s čerpadlom.

Novostavba by už v súčasnosti mala disponovať aj drenážou, ale staršie stavby také štandardy ešte nemali, a preto sa po rokoch môžu objaviť problémy s vlhkosťou. V prvom rade je dôležité určiť príčinu vlhnutia stavby, aby ste na riešenie použili správny postup. Vlhnutie môže byť spôsobené deravými odkvapmi, poruchou vodoinštalácie alebo kanalizácie alebo dokonca novým výskytom vodného zdroja.

V prípade záujmu alebo potreby dodatočných informácií nás ihneď Kontaktujte!

Drenáž v exteriéry objektu

Na základe schváleného projektu sa začne so samotnou realizáciou. Po obvode sanovaného objektu sa začne s výkopom o šírke 500 cm. Výkop sa realizuje do hĺbky, ktorá je daná hĺbkou základu objektu. Pri tomto type sanačného projektu je dôležité, aby nameraná hladina spodnej vody bola minimálne 300 cm pod spodnou hranicou základu.

V prvej fáze samotnej sanácie muriva, pristúpime naneseniu hydroizolácie. Ak je základ povrchovo členitý alebo poškodený, musíme ho taktiež sanovať. Na to nám dobre poslúži betónová zmes.

Na vonkajšiu stranu základnu nanesieme hydroizolačný systém HydroSeal. Následne sa základ taktiež zateplí zatepľovacím pásom Styrodur, ktorý sa vytiahne približne 10 cm nad úroveň terénu. V tej istej výške ako zatepľovací pás prikladáme nopovú fóliu.

Projekt drenáže z exteriéru objektu

V druhej fáze sanačného projektu pristupujeme k vytvoreniu drenážneho systému. Celé dno drenážnej jamy obalíme geotextíliou. Na dno drenážnej jamy vystlanej geotextíliou uložíme drenážnu rúru. Rúra je ukladaná tesne k základu objektu a v závere musí byť napojená na odvodňovací systém.

Po napojení drenážnej rúry na odvodňovací systém sa drenážna jama opatrne zasype štrkom frakcie 16-32 mm. 10 cm pod úrovňou terénu sa prekryje zvyšná geotextília a následne sa až do úrovne terénu znovu použije štrkový zásyp.

Štrkový zásyp sa od terénu oddelí obrubníkom uloženým do suchého betónu.

Drenáž v interiéry objektu

Tento systém drenáže používame tam, kde nie je možný stavebný zásah z exteriéru stavebnej konštrukcie pod úrovňou terénu pri vysokých tlakových zaťaženiach obvodového muriva.

Drenáž v interiéry objektu - pivnica

Drenážne hadice sú zvedené samospádom do zbernej šachty odkiaľ je prebytočná voda pomocou čerpadla odčerpávaná do okolitého terénu.

 

Urob si SÁM!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.

Tags: