Blog

Pulzná elektroosmóza systém ECBS

Pulzná elektroosmóza ECBS

Zariadenie AKJI ECBS 2 obsahuje komponenty vysokého napätia a musí byť inšta- lované / otvorené iba autorizovanou osobou. AKJI nemožno viniť za akékoľvek po- škodenie na vybavení, človeka, alebo zvierat spôsobené neoprávnenou inštaláciou, alebo manipuláciou so zariadením AKJI ECBS alebo jeho periférií. (viac…)

Elektroosmóza pulzný systém ECBS po celý rok

Elektroosmóza pulzný systém ECBS

Je systém odvlhčovania určený najmä pre steny suterénov. (viac…)

Elektroosmotický pulzný systém ECBS od spoločnosti AKJI

Dom podzemná vlhkosť

Elektroosmotický Pulzný Systém ECBS od Dánskej spoločnosti AKJI. (viac…)

Elektroosmóuza systém ECBS

Elektroosmóza pulzný systém ECBS

V spolupráci s Vedeckým inštitútom AKJ a Vysokou školou Technickou v Dánsku. (viac…)