nov 12, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Comments are off for this post

Sanačná omietka Ludikon. Kvalita preverená v praxi od roku 1978. Vhodný na všetky druhy muriva a stavebných konštrukcii pre odstránenie vzlínajúcej, hygroskopickej a kondenzačnej vlhkosti v murive.

Trvácny a verzatilný omietkový systém pre vlhké a soľami znečistené murivo. Vlhkosťou a soľami napadnuté stavebné konštrukcie poškodzujú pomaly, ale trvalo budovy, ako aj cenné skladovacie zaria- denia, spotrebiče, nábytok a teda majetok. Sú živnou pôdou pre plesne a baktérie, a tak ohrozujú naše zdravie.

Vlhké steny sú chladné, majú zlé izolačné vlastnosti a vedú k zbytočne vysokým účtom za vykurovanie. Vzlínajúca vlhkosť a soľné výkvety na stenách súvisia s poškodzovaním muriva. Nepatrná vlhkosť s často spojeným zasoľovaním muriva je výsledkom dlhodobých účinkov zemnej vlhkosti, alebo posobením vody cez trhliny a netesné spoje v budovách. Vlhkosť je transportovaná dovnútra, rozpustené soli sa pohybujú smerom nahor.

Znečisťujúce látky napádajú malty, omietky a farby a postupne ich deštruujú. Utesnením povrchu a pórov omietky dochádza k presúvaniu výšky zasolenia. Ludikon sanačná omietka využíva fyzikálnych princípov pohybu vlhkosti, difúzie, zväčšenia povrchu a odparovania a mení ich na výhodu. Bojuje rovnako voči škodám spôsobeným kapilárnou, hydroskopickou, ale aj kondenzačnou vlhkosťou.

Príčiny vlhkosti

  • Kapilárna vzlínajúca vlhkosť
  • Hygroskopická vlhkosť zasoleného muriva
  • Kondenzácia vplyvom teplotných rozdielov
  • Zrážky / vysoká spodná voda

Ako funguje sanačná omietka Ludikon

Požadovaná odparovacia zóna, ktorá premieňa vodu na vodnú paru, sa nachádza v mieste, kde sa stretáva stena a omietka. Vody a unášané rozpustené soli nemôžu preto prenikať do veľmi jemných vzduchových pórov (na rozdiel od konvenčných sanačných omietok) a omietku zničiť. Vzduch prirodzeným spôsobom obteká vrstvu omietky, tá rozpúšťa molekuly vody a jej zlúčeniny a umožňuje unikať vodnej pare na povrch.
• žiadna kryštalizácia solí vo vzduchových póroch
• difúzia vodných pár nie je obmedzená ale- bo narušená
• povrch omietky zostáva suchý bez soľných výkvetov

Porovnanie sanačných omietok podľa WTA

Porovnanie sanačných omietok Ludikon vs. konvenčná

Ak máte záujem alebo máte jednoducho nezodpovedané otázky, ihneď nás Kontaktujte!

Omietka, ktorá zostáva “priedušná”

Sanačná omietka Ludikon nerobí žiadne rozdiely v podklade. Nezáleží na tom či je to tehla, zmiešané murivo, kameň (vnútri alebo vonku), suterén alebo prístrešok. Sanačná omietka Ludikon obsahuje až 45% mikropórov a tým výrazne zväčšuje povrch muriva a je vhodná vo všetkých oblastiach použitia.

 

Urob si SÁM!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.