Blog

Skúška funkčnosti sanačnej nanotechnológie Oxydtron

Tehla zaizolovaná systémom Oxydtron – aplikuje sa ako hydroizolácia suterénov z vnútornej strany konštrukcie. (viac…)

Kontrola sanačného projektu suterénnych priestorov

Sanačná nanotechnológia Oxydtron

Kontrola suterénnych priestorov “Mostná Nitra”. (viac…)