sep 07, 2014 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Tehla zaizolovaná systémom Oxydtron – aplikuje sa ako hydroizolácia suterénov z vnútornej strany konštrukcie.

Po aplikovaní systému Oxydtron sa v konštrukcii vytvorí jeden jednoliaty monolit odolný proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Prírodná kryštalizácia materiálom Oxydtron B, riedeným 1:3 s vodou, 2x nanášaný štetcom.

Prírodná kryštalizácia materiálom Oxydtron R 4,1x nanášaný ako stierka v hrúbke 3mm. Bazén napustený s vodou cca 12 mesiacov.

Tehla vykazuje veľmi nízku vlhkosť 1,8 % objemu hmotnosti. Systém Oxydtron používaný v praxi od roku 1996.

Patent vynašiel náš priateľ Marek Jan Wypych v Kanade.