Urob si sám ako Supermann!

Urob si sám a buď ako Supermann. Stačí trochu majstrovskej zručnosti a s našimi materiálmi to dokážete aj sami.

Sanačná omietka

LUDIKON-vlhkosť regulujúca omietka.

Kvalita preverená v praxi od roku 1978. Vhodný na všetky druhy muriva a stavebných konštrukcii pre odstránenie vzlínajúcej, hygroskopickej a kondenzačnej vlhkosti v murive.

Ludikon techniký list

Ludikon pokyny pre miešanie

200g koncentrát cena 39,90 € s DPH

Výdatnosť: 3,5 m2 pri hrúbke omietky 2 cm.

Ako funguje sanačná omietka Ludikon
Sanačná omietka Ludikon v sáčku

Injektáž muriva

Wykamol Ultracure Cream 100% Active DPC Treatment

Prinášame na náš trh injektážny krém ULTRACURE Cream 100% Aktive DPC. Jeho veľkou výhodou je jednoduchá a čistá aplikácia a HLAVNE CENA 28,80 € s DPH za 1L-spotreba na vytvorenie horizontálnej zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti v murive v priereze 1m2. Jednoduchá a lacná realizácia SVOJPOMOCNE. V prípade záujmu nás prosíme kontaktujte.

Wykamol bezpečnostný list

Wykamol certifikát

Wykamol špecifikácia

Špeciálne vlastnosti Wykamol

ULTRA 400 cena 12,00 € s DPH

Aplikátor Ultra 400 cena 9,40 € s DPH

ULTRA 600 cena 17,30 € s DPH

Aplikátor cena 60,00 € s DPH

ULTRA 3L cena 69,80 € s DPH

ULTRA 8L cena 187,20 € s DPH

Aplikátor cena 60,00 € s DPH

ULTRA 1L cena 28,80 s DPH

Aplikátor cena 60,00 € s DPH

Aplikačný nadstavec cena 6,00 € s DPH

Elelektroosmóza Lectros

 • úspešne sa používa na celom svete 40 rokov
 • realizovaných viac ako 250 000 projektov
 • šetrné k životnému prostrediu, žiadne chemikálie, výpary
 • trvalé chráni objekt pred nebezpečenstvom vzlínajúcej vlhkosti
 • chráni majetok akéhokoľvek veku a štruktúry (tehla, hlina, betón, kameň)
 • jednoduchá inštalácia s malým narušením stavebnej konštrukcie
 • efektívne ihneď po zapojení
 • záruka 10 rokov

Lectros špecifikácia

Lectros návod na montáž

Lectros leták

Lectros cenník

Hydroizolácia Oxydtron

Hydroizolačná nanotechnológia Oxydtron môže byť použitá pre opravu a obnovu starých jestvujúcich betónových, tehlových a kamenných konštrukcii pod a nad úrovňou terénu.

Nanotechnológia Oxydtron je vhodná na opravu a obnovu starých jestvujúcich betónov, tehlových, kamenných murov. Ako protipožiarna a protikorózna ochrana murív, ocele, dreva ako aj ochrana pre novo vyrobené betóny, potery, pefabrikáty a zušlachtenie a kryštalizáciu rôznych povrchov. Systém Oxydtron reguluje obsah vody obsiahnutej v stavebnej konštrukcii čím dochádza k jej hydroizolácii a k vysušovaniu.

Oxydtron špecifikácia

Produkty Oxydtron

Technológia Oxydtron

Vysušovanie muriva z vnútra

Oxydtron B, R4 – postup prác, miešanie

Oxydtron B | cena 1kg. | 40,80 € s DPH

Oxydtron R4 | cena 25 kg. | 40,80 € s DPH

Vodoodpudivý DrySeal

Ochranný krém na murivo DrySeal
Dryseal je vodoodpudivý ochranný krém, ktorý je hlboko penetrujúci a je použiteľný na všetky druhy muriva,betónu atď.

DrySeal má jedinečnú, tixotropnú konzistenciu a vynikajúce vodoodpudivé vlastnosti na rôznych stavebných materiáloch. Na rozdiel od bežných kvapalných produktov sa môže Dryseal aplikovať v jednej pracovnej operácii na dosiahnutie požadovaného zaťaženia pre maximálnu účinnosť.

V závislosti od pórovitosti účinná siloxánová zložka hlboko preniká do substrátu v krátkom čase (medzi 30 minútami a niekoľkými hodinami), kde reaguje, aby sa stala polymérnou silikónovou živicou.

DrySeal tiež chráni proti znečisťujúcim látkam a poškodeniu mrazom a soľou a zabraňuje prieniku vody aj pod vetrom.

DrySeal špecifikácia

Cena 3L…..66,00 € s DPH…..spotreba približne 20m2 podľa pórovitosti materiálu.

Drysel aplikácia

Protikondenzačný Thermaldry

Anti-kondenzačný náter Thermaldry je tepelne izolujúci a odpudzujúci vodu. Zvyšuje teplotu steny, čím zabraňuje vzniku kondenzácie a rastu plesní.

Thermaldry je disperzia kopolyméru styrénového akrylátu, vodou riediteľná farba, ktorá je tepelne izolujúca a odpudzuje vodu.

Thermaldry obsahuje Micro-Technology vo forme dutých sklenených perličiek o veľkosti 50 um a pevnosti v tlaku 500 psi. Mikro duté sklenené korálky pôsobia ako miniatúrne ‚Thermos Flasks‘, ktoré blokujú tepelnú energiu tým, že ju odrážajú od steny a chránia steny pred vlhkosťou, čo spôsobuje vlhkosť a tým plesne.

Všetky tieto vlastnosti umožňujú Thermaldry zvýšiť teplotu steny, čím sa zníži „rosný bod“ alebo teplota, pri ktorej dochádza ku kondenzácii.

Ideálne na použitie:

 • kúpeľne
 • Užitkové miestnosti
 • kuchyne
 • Priestory nad oknami a dverami, ktoré vytvárajú studené škvrny
 • Studené steny a stropy
 • Priemyselné aplikácie

ThermalDry špecifikácia

Cena 5l….66,00 € s DPH……spotreba 20-25m2-2x náter.

Čierna plieseň v byte
Aplikácia valčekom ThermalDry

Automatická ventilácia

Ventilácia na základe rosného bodu!

Vlhká pivnica?

V Nemecku existujú dva milióny domov so značný- mi problémami s vlhkosťou v suterénnych priesto- roch. Vetranie je často vykonávané nesprávne a k existujúcej vlhkos sa pridáva kondenzácia, ktorá dodáva ďalšiu vlhkosť. Steny sú nasiaknuté vlhkos- ťou a rozsiahly rast plesní je len otázkou času. Tu prináša automa cké vetranie trvalú nápravu. Vlhký vzduch pivnice je nahradzovaný suchším vzduchom a do- chádza k vysušovaniu na vnútornej strane steny. V skutočnos by sme mali vetrať iba suchším vzduchom. Von- kajší chladnejší vzduch obsahuje zvyčajne menej vodnej pary, takže absolútna vlhkosť je nízka. Tento vzduch sa v suteréne zohreje a znovu absorbuje vlhkosť. Celý proces sa opakuje a dochádza k postupnému vysušovaniu suterénu.

Riešenie – vysušovanie pivnice prirodzeným spôsobom

Použi m presných senzorov rosného bodu sa určia op málne podmienky vetrania. Na základe nich sa po celý rok odvetráva vlhký vzduch v pivniciach suchým vonkajším vzduchom. Riadiaca jednotka na základe rosného bodu Typ 100-720 spus vetranie iba v prípade ak je vonkajší vzduch schopný absorbovať transportujúcu vlh- kosť. Teplota rosného bodu je meradlom absolútnej vlhkos vo vzduchu. Čím je táto teplota nižšia, tým viac vodnej pary môže vzduch absorbovať. Teplota rosného bodu sa meria a vyhodnocuje riadiacou jednotkou. Navyše je možné od verzie 2.4 (Február 2013) nastaviť obmedzenie vnútornou teplotou vzduchu, aby nedošlo k prílišnému ochladzovaniu v chladnom zimnom období. V závislos na veľkos miestnos a požiadaviek na vetranie môže byť zvolených deväť rôznych programov ven lácie. Pomocou tlačidla Prog je možné zvoliť vetra- cí program, pomocou zostávajúcich tlačidiel je možné prepínať medzi aktuálne meranými hodnotami teploty vzduchu, rela vnej vlhkos a teplotou rosného bodu zobrazovanými pre vnútorný aj vonkajší senzor. Ven lácia na základe rosného bodu 100-720 obsahuje: riadiacu jednotku, 2x kábel každý 10 metrov dlhý, dva senzory, montážnu sadu a užívateľskú príručku s inštrukciami k inštalácii.

Čo je rosný bod ?

Dôkaz vzniku rosného bodu na pivnom pohári.

Poznáte to. Orosený zahmlený pivný pohár. Hlavne v lete, keď teplý a vlhký vzduch narazí na chladné sklo, vzdušná vlhkosť skondenzuje na jeho povrchu.

Niečo podobné nastane, keď teplý a vlhký vzduch prúdiaci cez otvorené pivničné okná narazí na chladnú stenu. Tak ež dôjde ku kondenzácii a vzniku vlhkých fľakov. Múry suterénu potom v priebehu času nasávajú značné množstvo vlhkosť. Rosný bod sa dosiahne, keď sa horúci, vlhký vzduch ochladí natoľko, že vznikne kondenzačná vlhkosť, ktorá sa ukladá v murive. Preto rosný bod musí byť posudzovaný priamym meraním vzdušnej vlhkosť. Preto pomocou senzorov meriame obsah vody vo vzduchu v suteréne a vo vonkajšom prostredí. Riadené vetranie sa spus len vtedy, keď vonkajší vzduch má oveľa nižší obsah vody ako vnútorný vzduch.

Výsledok: Pomocou výmeny vlhkého pivničného vzduchu za suchší vonkajší vzduch dôjde k postupnému vysušovaniu s en pivnice.

Automatické vysušovanie

Automatické vysušovanie Bioxx

Požičiavame priemyselné odvlhčovače .

Vysušovacia kapacita 1 ks. zariadenia min.45 L vody za 24 H

Poplatok zapožičania na 24 H….12€ s DPH.

Záloha za 1 ks ……200,00 €.

Priemyselný odvlhčovač Remko
Záplavy