Blog

MERANIE VLHKOSTI

Nechajte si od nás vykonať profesionálne meranie vlhkosti stavebnej konštrukcie a ušetrite aj tisíce eur. (viac…)

nov 09, 2019 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

PULZ ELEKTROOSMÓZA

Pulzná elektroosmóza

Pulzná elektroosmóza Advanced Osmotic Puls. Najvyspelejší systém pulznej elektroosmózy na svete, ktorá využíva technológie nizkonapäťových pulzujúcich impulzov v betónových a tehlových konštrukciách. (viac…)

nov 15, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

ELEKTROOSMÓZA

Elektroosmóza v praxi

Elektroosmóza Schwille Konštantný zdroj prúdu 900-940 Podľa Rakúskeho inštitútu pre štandardy sídliaceho vo Viedni a priamo norma Ö-Norm 3355-2 opisuje elektro-fyzikálny proces elektroosmózy ako taký, v ktorom sa pomocou elektród zapustených v murive dodáva jednosmerné elektrické napätie. V roku 1978 BAM (Bun- desanstalt für Materialforschung Berlin – Spolkový in štitút pre materiálový výskum v Berlíne) v laboratórnom experimente schválil na základe vedeckých skúšok elektroosmózu pre odvlhčovanie muriva. Naša elektroosmóza zodpovedá Ö-Norm B 3355-2 systém elektro- osmózy: typ 900-940 vyvíjaný a vyrábaný s použitím najnovších technológií. Súčasťou systému je nastaviteľný, samo-regulačný zdroj napájania, v žargóne nazývaný aj konštantný zdroj prúdu, s…

nov 14, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

PODREZÁVANIE MURIVA

Podrezávanie muriva

Podrezávanie muriva vášho domu alebo vlhskosťou zasiahnutého objektu a dodatočné vloženie hydroizolačnej fólie Fatra HDPE o hrúbke 2 mm, statické zabezpečenie – plastové kliny a vyplnenie pracovnej špáry maltou – čerpadlom pod tlakom. Napojenie izolácie muriva na izoláciu podlahy – podmienka. (viac…)

nov 13, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

SANAČNÁ OMIETKA

Sanačná omietka

Sanačná omietka Ludikon. Kvalita preverená v praxi od roku 1978. Vhodný na všetky druhy muriva a stavebných konštrukcii pre odstránenie vzlínajúcej, hygroskopickej a kondenzačnej vlhkosti v murive. (viac…)

nov 12, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post