jan 16, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Zariadenie AKJI ECBS 2 obsahuje komponenty vysokého napätia a musí byť inšta- lované / otvorené iba autorizovanou osobou. AKJI nemožno viniť za akékoľvek po- škodenie na vybavení, človeka, alebo zvierat spôsobené neoprávnenou inštaláciou, alebo manipuláciou so zariadením AKJI ECBS alebo jeho periférií.

  1. Montáž na stenu
  2. Vŕtajte otvory pre elektródy
  3. Inštalácia elektród
  4. Testovanie ECBS jednotky
  5. Pripojte elektródy
  6. Zlepšenie uzemnenia
  7. Inštalácia senzoru vlhkosti

Inštrukcie k inštalácii