Blog

Elektroosmóza Vila Blaženka Praha

Elektroosmóza ECBS Vila Blaženka Praha Realizácia pulzného elektro osmotického systému ECBS Vila Blaženka Praha.

máj 18, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza štátna opera v Prahe

Elektroosmóza ECBS štátna opera v Prahe Realizácia pulznej Elektroosmózy ECBS historický objekt štátnej opery v Prahe.

máj 18, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza pulzný systém ECBS

Elektroosmóza pulzný systém ECBS Realizácia našeho elektro osmotického pulzného systému ECBS. Historická budova Ústavného súdu Brno.

máj 18, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza pulzný systém TRITON

Eleketroosmotický pulzný systém TRITON Sanácia muriva historickej budovy Halenárska 5, Trnava. Elektroosmóza TRITON použitá pri sanácia vlhkého muriva historickej budovy.

mar 21, 2018 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza Ekosan

Elektroosmóza systémom s konštantným prúdom Ekosan Elektroosmóza Ekosan, historická budova Praha, Francúzka 3. Tehlové murivo o hrúbke 1000 mm. Realizácia našou spoločnosťou Aquastop v júni 2017. Následná kontrola stavu vlhkosti muriva február 2018. Meranie prevedené mikrovlnnym meracím zariadením T 610 po 7 mesiacoch pôsobenia systému elektroosmózy Ekosan pri hrúbke muriva 1000 mm. Stav muriva mierne suché, v niektorých meracích bodoch mierne vlhké. Zmenšenie vlhkosti muriva v priemere o 70%.

feb 18, 2018 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post