Blog

Rehabilitácia historického muriva Šamorín

Rehabilitácia (vysušovanie) historického muriva objektu “Kaštieľ Paulánov Šamorín” Použitý najmodernejší systém Pulznej Elektro-osmózy.

okt 13, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza Vila Blaženka Praha

Elektroosmóza ECBS Vila Blaženka Praha Realizácia pulzného elektro osmotického systému ECBS Vila Blaženka Praha.

máj 18, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza štátna opera v Prahe

Elektroosmóza ECBS štátna opera v Prahe Realizácia pulznej Elektroosmózy ECBS historický objekt štátnej opery v Prahe.

máj 18, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza pulzný systém ECBS

Elektroosmóza pulzný systém ECBS Realizácia našeho elektro osmotického pulzného systému ECBS. Historická budova Ústavného súdu Brno.

máj 18, 2020 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza pulzný systém TRITON

Eleketroosmotický pulzný systém TRITON Sanácia muriva historickej budovy Halenárska 5, Trnava. Elektroosmóza TRITON použitá pri sanácia vlhkého muriva historickej budovy.

mar 21, 2018 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post