Blog

Elektroosmóza pulzný systém TRITON

Elektroosmóza projekt Trnava

Eleketroosmotický pulzný systém TRITON Sanácia muriva historickej budovy Halenárska 5, Trnava. Elektroosmóza TRITON použitá pri sanácia vlhkého muriva historickej budovy.

mar 21, 2018 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektroosmóza Ekosan

Historická budova Praha

Elektroosmóza systémom s konštantným prúdom Ekosan Elektroosmóza Ekosan, historická budova Praha, Francúzka 3. Tehlové murivo o hrúbke 1000 mm. Realizácia našou spoločnosťou Aquastop v júni 2017. Následná kontrola stavu vlhkosti muriva február 2018. Meranie prevedené mikrovlnnym meracím zariadením T 610 po 7 mesiacoch pôsobenia systému elektroosmózy Ekosan pri hrúbke muriva 1000 mm. Stav muriva mierne suché, v niektorých meracích bodoch mierne vlhké. Zmenšenie vlhkosti muriva v priemere o 70%.

feb 18, 2018 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Druhá fáza sanačného projektu

Sanačný projekt Bibiana Bratislava

Sanačná omietka Ludikon Bibiana-Bratislava Realizácia revitalizácie priestorov historickej budovy Bibiana-Bratislava. Druhá časť sanácie objektu po troch rokoch. Výmena pôvodných navlhnutých omietok za sanačnú omietku LUDIKON. Elektroinštalácia a systém vetrania v suterénnych priestoroch.

jan 17, 2018 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Podrezávanie tehlového muriva Stupava

Mestský úrad v Stupave

Podrezávanie muriva a dodatočné vloženie hydroizolačnej fólie Fatra o hrúbke 2mm, statické zabezpečenie plastovými klinmi a vyplnenie pracovnej špáry maltou. Realizácia november 2017.

nov 18, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post

Elektro-osmotický systém Mlyn-Jarná

Aquastop pred domom sanačného projektu

Sanačý projekt: ing.Bujalka Realizácia elektroosmózy systémom s konštantným prúdom Mlyn-Jarná. Tehlové murivo.

sep 29, 2017 / Napísal novaqua84chin / Comments are off for this post