Elektroosmóza Ekosan

Elektroosmóza Ekosan

Elektroosmóza systémom s konštantným prúdom Ekosan

Elektroosmóza Ekosan, historická budova Praha, Francúzka 3. Tehlové murivo o hrúbke 1000 mm.

Realizácia našou spoločnosťou Aquastop v júni 2017. Následná kontrola stavu vlhkosti muriva február 2018.

Meranie prevedené mikrovlnnym meracím zariadením T 610 po 7 mesiacoch pôsobenia systému elektroosmózy Ekosan pri hrúbke muriva 1000 mm. Stav muriva mierne suché, v niektorých meracích bodoch mierne vlhké. Zmenšenie vlhkosti muriva v priemere o 70%.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie: jún 2017
  • Kontrola stavu: február 2018

Jozef Pilát Projektant - majiteľ

Projekt garantuje Jozef Pilát. Projektant a zároveň majiteľ firmy AQUASTOP. . . .

Ciele projektu