Elektroosmóza pulzný systém ECBS

Elektroosmóza pulzný systém ECBS

Elektroosmóza pulzný systém ECBS

Realizácia našeho elektro osmotického pulzného systému ECBS.

Historická budova Ústavného súdu Brno.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie:

. . .

Ciele projektu