Elektroosmóza pulzný systém TRITON

Elektroosmóza pulzný systém TRITON

Elektroosmóza projekt Trnava

Eleketroosmotický pulzný systém TRITON

Sanácia muriva historickej budovy Halenárska 5, Trnava. Elektroosmóza TRITON použitá pri sanácia vlhkého muriva historickej budovy.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie:

. . .

Ciele projektu