Rehabilitácia historického muriva Šamorín

Rehabilitácia historického muriva Šamorín

Rehabilitácia (vysušovanie) historického muriva objektu „Kaštieľ Paulánov Šamorín“

Použitý najmodernejší systém Pulznej Elektro-osmózy.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie: 2020
  • Miesto realizácie: Šamorín

Jozef Pilát Projektant - majiteľ

Projekt garantuje Jozef Pilát. Projektant a zároveň majiteľ firmy AQUASTOP.. . .

Ciele projektu