Rekonštrukcia sanačnou omietkou Ludikon

Rekonštrukcia sanačnou omietkou Ludikon

Rehabilitácia vlhkého muriva.

Realizácia- vlhkosť regulujúci systém omietok Ludikon,bez zhotovenia fyzickej horizontálnej zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti v murive.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie: 2015

Jozef Pilát Projektant - Majiteľ

There are many variations of the passages of Lorem. . .

Ciele projektu