Sanácia historického objektu trojitou sanačnou ochranou

Sanácia historického objektu trojitou sanačnou ochranou

Historická budova Ružomberok

Sanácia historického objektu trojitou sanačnou ochranou

  1. Odvetrávací systém Ekosan-výmena vzduchu v suterénnych priestoroch na základe hodnoty rosného bodu.Riadiaca jednotka automaticky riadi výmenu vzduchu v pivničných priestoroch a pomocou ventilačných jednotiek nasaje vždy vzduch,ktorý je suchší ako vzduch v suteréne a vlhký vzduch odvádza s priestorov von a tým pernamentne vysušuje murivo.
  2. Elektroosmotický Pulzný systém ECBS.
  3. Vysušovacia omietka Ludikon-Ekosan.

Informácie k projektu

    Jozef Pilát Projektant - majiteľ

    There are many variations of the passages of Lorem. . .

    Ciele projektu