Sanácia historických pivničných priestorov v Nitre

Sanácia historických pivničných priestorov v Nitre

Ludikon a hydroizolačný systém Eurokristall.

Sanácia historických pivničných priestorov Kupecká 7 Nitra.
Vlhkosť regulujúci omietkový systém Ludikon a hydroizolačný systém Eurokristall.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie: 2021
  • Miesto realizácie: Nitra

Jozef Pilát Projektant - majiteľ

Projekt garantuje Jozef Pilát. Projektant a zároveň majiteľ firmy AQUASTOP.. . .

Ciele projektu