Sanácia kostola Točnica

Sanácia kostola Točnica

Sanácia kostola Točnica (Lučenec)

Realizácia spoločnosťou Aquastop r.2020

Elektro-osmotický systém ako horizontálna zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti v murive a sušiaci omietkový systém Ludikon.


Informácie k projektu

  • Dátum realizácie: 2020
  • Miesto realizácie: Točnica

Jozef Pilát Projektant - majiteľ

Projekt garantuje Jozef Pilát. Projektant a zároveň majiteľ firmy AQUASTOP.. . .

Ciele projektu