Sanačné omietky Ludikon v Pezinku

Sanačné omietky Ludikon v Pezinku

Meštiansky dom Pezinok

Meštiansky dom Pezinok

Sanačné omietky Ludikon, realizácia 2014


Informácie k projektu

    . . .

    Ciele projektu