Sanačný projekt suterénnych priestorov

Sanačný projekt suterénnych priestorov

Sanačný projekt modrého domu

Sanácia suterénnych priestorov kamennej pivnice Mostová 13, systém pulznej elektroosmózy sysém ECBS, nanotechnológia Oxydtron kryštalická izolácia -zastavenie priesakov, sanačná omietka Ludikon.


Informácie k projektu

  • Miesto realizácie: Ružomberok

. . .

Ciele projektu