Systém elektroosmózy Lectros

Systém elektroosmózy Lectros

Chata sanačný projekt

Odstránenie vlhkosti v základovej časti Drevenice-Trebostovo.

Elektroosmotický systém Lectros. Ideálny systém odvedenia zemnej vlhkosti pod základovú dosku stavebnej konštrukcie vhodný ako horizontálna zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti v dreveniciach, zruboch a v drevodomoch.


Informácie k projektu

    . . .

    Ciele projektu