nov 20, 2021 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Naša spoločnosť Aquastop spolupracuje na vývoji najmodernejších systémov na vysušovania stavebnej konštrukcie Pulznej Elektroosmozy z Chiny.

Táto spoločnosť TQ-EPT je jedinou spoločnosťou ,ktorá ma zariadenie na monitorovanie vlhkosti muriva na diaľku počas vysušovania cez Wifi aplikáciu.

www.cstqelec.com/zhaoshang/

Tags: