okt 16, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Dôležité upozornenie pre techniku sanácie muriva PODREZANÍM a dodatočným vložením hydroizolačnej fólie.

Podrezanie muriva je značný zásah do stavebnej konštrukcie a je potrebné klásť veľký dôraz na dodržanie správneho technologického postupu.

  1. Izolácia muriva musí byť napojená na izoláciu podlahy, v opačnom prípade podrezanie muriva nespĺňa svoj účel.
  2. Hydroizolačná fólia musí mať CE ..tlaková voda a zemný plyn Radón.
  3. V žiadnom prípade sa pracovná špára neplní montážnou penou, ale sa dopravuje pomocou cementového čerpadla pod tlakom špeciálna malta.
  4. Statické kliny sa umiestňujú každých 30 cm v osovej vzdialenosti od seba z oboch strán.
  5. Statické kliny musia byť jednoznačné plastové podľa normy EU: ÖNORM B 3355.