máj 25, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Elektro-osmotické napodobneniny na Slovenskom trhu.

Prosíme Vás nezamieňajte si naše elektro-osmotické systémy, ktoré sú v súlade s jedinou platnou normou na vysušovanie vlhkého muriva vydanou v EU: ÖNORM B 3355 Ausgabe: 2017-03-01 s inými zázračnými skrinkami, ktoré nemajú fyzicky zavedené kladné a záporné anódy a katódy v stavebnej konštrukcii – respektíve v teréne.