jan 17, 2019 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Elektro osmotický systém  s konštantným prúdom podľa EU normy B 3355.Systém je vhodný na vysušovanie všetkých tipov muriva a podlahy, kde zemnú stavebnú vlhkosť dostaneme až pod základovú dosku (umiestnenie katódy) na rozdiel od iných mechanických systémov (prerezanie, injektáž, narazenie plechov atď.)

Elektroosmóza kabeláž

Menší zásah do stavebnej konštrukcie(vy frézovaná drážka 2x2cm, kde sa uloží kladná elektróda do vopred pripraveného grafitového lôžka). Zapojí sa na riadiacu jednotku, ktorá automatický reguluje vlhkosť v stene a privádza kapilárnu vlhkosť k zápornej elektróde uloženej v okolitom teréne, alebo v podlahe.

Elektródy sú zhotovené z materiálov, ktoré sú odolne pred elektrochemickými  procesmi (vlhkosť, elektrická vodivosť…atd.) vo vlhkom prostredí. (grafitová malta, vodivý plast, titánový drôt atď.)

V žiadnom prípade neporovnávajte tento elektro osmotický systém s inými zázračnými skrinkami, kde nie sú fyzicky do konštrukcie zavedené kladné a záporné elektródy!!!!!!

Vhodné najmä vo vysušovaní historických budov, kde murivo môže dosahovať rôzne hrúbky a zloženie (tehla, kameň, hlina atď.) a inými metódami (prerezanie muriva) vážne narušiť statiku celého objektu.

Naša spoločnosť Aquastop  je realizačnou a aj distribučnou spoločnosťou tohoto systému.

Inštalovaná elektroosmóza na stenu