aug 05, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

V našej ponuke pre odborníkov a aj firmy elektro-osmotický systém s konštantným prúdom typ: 900-940 podľa normy B 3355-2.

  1. Riadiaca jednotka
  2. Titanová anóda
  3. Uhlíková katóda
  4. Grafitová zmes

Elektroosmóza – systém vhodný do všetkých tipov muriva, kde zemnú – vzlínajúcu vlhkosť dostaneme až pod základovú dosku stavebnej konštrukcie. Technologický postup, zaškolenie zadarmo.