nov 06, 2018 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Historické objekty Chminianska Nová Ves, Petrovany.Elektro osmotický systém s konštantným prudom.

Realizácia v roku 2018.