okt 14, 2019 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Realizácia vlhkosť regulujúceho omietkového systému Ludikon a hydroizolácia obvodovej konštrukcie a sanácia prístupových mostíkov 2-och bytových domov, Brnianska ul. Bratislava.

Sanačný omietkový systém,ktorý je používaný v praxi už 40 rokov a jeho vynálezcom je pán Maier z Nemecka-Buchloe.

  • vhodná na interiér-exteriér
  • historické budovy, novostavby,budovy obzvlášť postihnuté záplavami -samoregulačné odvlhčovanie
  • kameň, tehla, betón, hlina bez horizontálnych zábran (injektáž, podrezanie, plechy)
  • stavebné konštrukcie pod a aj nad úrovňou terénu

Princíp fungovania

Komplexný problém – jednoduché a efektívne riešenie

Spoločnosť Aquastop rieši problémy s vlhkosťou v stenách bez toho, aby to ohrozilo dôležité vlastnosti difúzie pary v murive. Naopak, existujúce difúzne vlastnosti sú podporované a využívané na rýchle a efektívne odstránenie vznikajúcej vlhkosti – bez kryštalizácie solí – zo steny a jej uvoľnenie ako vodnej pary do okolitého vzduchu.

Tento proces je umožnený špeciálnou mikroporéznou štruktúrou našej omietky, ktorá je zosieťovaná ultrajemnými kapilárami. Táto kombinácia tisíckrát zvyšuje účinný odvlhčovací povrch muriva a obrovskou mierou odparuje akumulujúcu vlhkosť, takže samotná omietka zostáva suchá a bez výkvetov. Tento proces prirodzenej regulácie nepretržite prenáša vodnú paru na povrch a udržuje vrstvu omietky natrvalo suchú.

 Z dôvodu veľkého počtu mikro vzduchových pórov pripojených k sieti veľmi jemných kapilár môže vlhkosť opustiť murivo iba ako plyn. Znečisťujúce látky preto zostávajú v murive v rozpustenej forme, a preto nemôžu spôsobiť poškodenie štruktúry omietky a muriva.