aug 31, 2014 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Indikátor vlhkosti v stavebných materiáloch je ideálny pre rýchle posúdenie vlhkostných podmienok v murive a betóne.

Od nemeckej firmy Schwille Elektronic priamo meria objem vlhkosti v % až do hĺbky 10cm.