máj 27, 2020 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

DRYZONE  silan-siloxanový injektážny krém na vytvorenie horizontálnej zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti v murive vyrobený na tejto báze ako prvý v EU a stále neprekonateľný.

Nie všetky krémy odolné proti vlhkosti boli vytvorené rovnako. Dobrý vysoko odolný krém proti vlhkosti, napríklad DRYZONE bude obsahovať najmenej 60% účinnej látky a vytvorí dlhodobú bariéru pre stúpajúcu vlhkosť. Niektoré krémy na trhu však obsahujú menej ako 15% účinnej látky.

Keď sa tieto krémy s nízkou pevnosťou testovali v laboratórnych podmienkach proti krému Dryzone Damp-Proofing Cream, ukázalo sa, že sa dostatočne nerozptýlili a ukázalo sa, že sú neúčinné v boji proti stúpajúcej vlhkosti, aj keď mali rovnakú certifikáciu vo Veľkej Británii ako krémy s vysokou pevnosťou.