máj 29, 2023 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Kontrola funkčnosti elektro-osmotického systému nainštalovaného v júni 2018 roku v obci Jarná, objekt ,,MLYN,,

Výsledky vysušovania muriva po viac ako 5 rokoch od inštalácie EO : murivo vysušené, systém funkčnosť 100%.

 

 

Tags: