mar 26, 2016 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Mostová 13, Ružomberok po 6 mesiacoch od realizácie.

Pôvodne stálo na podlahe 5 cm vody, relatívna vlhkosť vzduchu 80-90%, hodnota objemovej vlhkosti nad 17%.

Namerané hodnoty 21.3.2016. 51% relatívna vlhkosťvzduchu. 0,9 % objem hmotnostnej vlhkosti v murive. Vynikajúce výsledky.

Kontrola stavu sanačného projektu