aug 14, 2020 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Naša spoločnosť vykonáva profesionálnu analýzu vlhkosti a zasolenia muriva s určením objemu chloridov, síranov, dusičnanov a hodnoty PH v murive.

Pán ing.Bujalka pri analýze historického muriva v objekte Bojnického kaštieľa.

Protokol o meraní vlhkosti a zasolenia Zámok Bojnice

V prípade záujmu o profesionálnu analýzu muriva nás prosíme kontaktujte.