apr 26, 2013 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Zle realizovaná izolácia muriva a podlahy alebo ako sa to nemá robiť.

  • pôvodne drevenná podlaha,škvára a hranoly bez základového betónu,
  • podlaha sa odvetrávala a nedochadzalo k tvoreniu vlhkosti,
  • následne sa vyhotovil základový betón o hrúbke 10cm bez plošnej hydroizolácie a položila sa podlahovina z PVC,
  • muriva sa podrezali,ale hydroizolačná fólia v murive sa prekryla omietkou cez ktorú dochádza k prieniku vlhkosti od podlahy do stien.