apr 24, 2013 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Nesprávne vykonaná injektáž muriva alebo ako sa to nemá robiť.

Gravitačné metódy na vodnej báze v prípade prasklín a vzduchových priestorov v murive je potrebné utesniť ešte pred samotným plnením. V opačnom prípade injektovaná látka vytečie cez praskliny v murive a nevytvorí súvislú horizontálnu zábranu proti vzlínajúcej vlhkosti v murive.