jan 17, 2017 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Elektro-osmotické systémy používané našou spoločnosťou na území Slovenska ,Českej Republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska s vynikajúcimi výsledkami. Vhodné systémy ako horizontálna zábrana proti vzlínajúcej, zemnej vlhkosti do všetkých tipov muriva (hlina, tehla, kameň, betón).

Výhody oproti klasickým vytvorením vodorovných a zvislých izolácii proti zemnej vlhkosti (prerezanie muriva, injektáž, narážanie plechov atď.):

  • dokážeme vzlínajúcu vlhkosť dostať až pod základovú dosku stavebnej konštrukcie,
  • bez chémie,
  • bez väčších stavebných zásahov do objektu.
  1. Elektro osmotický pulzný systém ECBS-výrobca dánsky výskumný ústav AKJI so spoluprácou s vysokou školou Technickou v Dánsku.
  2. Elektro-osmotický systém s konštantným prúdom Schwille-Ekosan s plastovou vodivou elektródou.

Testovany systém elektroosmózy Ekosan

Neustále testovanie systémov. Konštrukcia muriva uložená vo vodnom kúpeli, zaizolovaná kryštalickou hmotou Oxydtron.
Tieto systémy majú atesty a fungujú podľa jedinej normy aktívnej elektroosmózy v EU.

Je to Rakúska norma ÖNORM B3355-Na našom a aj na európskom trhu sa neoprávnene používajú rôzne zázračné skrinky,alebo boxy, ktoré nemajú z účinnosťou aktívneho elektro-osmotického systému nič spoločné!

Protokol o skúške systém Ekosan