dec 05, 2011 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Vlhnutie stavieb je najčastejším problémom, ktorý sa vyskytuje počas ich užívania. Pred sanačnými prácami spojenými s odstraňovaním vlhkosti je potrebné preskúmať budovu a zistiť príčinu vlhnutia budovy.

Následne sa ustanoví vhodná technológia a materiály potrebné na odstránenie poruchy.