aug 17, 2012 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Do našej širokej ponuky produktov zaraďujeme materiály kanadskej spoločnosti Enviro-Cement Technology.

Revolučná envirotechnológia nám ponúka nové dimenzie v oblasti stavebnej izolácie a rekonštrukcie betónových a murovaných konštrukcii. www.envirocementtechnology.com