jún 03, 2010 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

V ťažkej chvíli je každá rada drahá. My vám prinášame rovno desať rád ako postupovať pri povodni.

  1. Sanačné zásahy bez riešenia primárnych príčin (poškodené dažďové zvody a kanalizácie, nekvalitné drenáže, navhodné navrhnuté opatrenia) sa obvykle míňajú účinkom.
  2. Vždy pred aplikáciou sanačnej omietky odstránte zostatky sádry, alebo materiálov viazaných sádrou, v opačnom prípade hrozí poškodenie týchto omietok.
  3. Dodržiavajte výšku odstránenia starej navlhnutej omietky. Minimálne jeden a pol násobok hrúbky steny. Predídete tým problému vlhkej mapy nad hranicou omietky.
  4. Pred aplikáciou novej omietky dôkladne očistič podklad a v prípade zasolenia omietky preškriabať špáry do hĺbky 1,5cm.
  5. Po aplikácii omietky neuzatvárajte povrch stien žiadnymi obkladmi, v opačnom prípade dôjde k zníženiu odparovacej plochy a vlhkosť vystúpi nad sanačnú omietku.
  6. Nábytok a iné predmety neumiestňujte tesne vedľa steny, inak sa začnú tvoriť pliesne, dodržiavajte vzdialenosť min. 10 cm.
  7. Zabezpečte dostatočné vetranie sanovaných priestorov.
  8. Nechajte murivo dozrieť a až potom maľujte.
  9. Používajte len farby priedušné s koeficientom difúzie vodných pár Sd.menším, alebo rovným 0,2m.
  10. Všetky ďaľšie stavebné úpravy konzultujte s odborníkmi, predídete ďaľším škodám a ušetríte peniaze.

Tags: ,