mar 01, 2011 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Srdečne vás pozývame na semináre “Injektáže,sanácie a izolácie budov”, ktoré sa uskutočnia 2. a 3.marca 2011 v Bratislave a Banskej Bystrici.

Pri sanácii vlhkého muriva starých stavieb sa používajú desiatky metód a množstvo ciest. Všetky vedú k jednému cieľu, a to k dosiahnutiu suchej stavby a využiteľným priestorom v suteréne.

Náš seminár vám chce poskyt- núť orientáciu v problematike. Taktiež Vás chceme zoznámiť zo zásadnými novinkami, ktoré môžu ušetriť Vaše náklady. Seminár je určený pre investorov, projektantov, stavebné dozory a pracovníkov prevádzkových firiem.

Prednášajúci: Ing. Pavel Šťastný, Radim Levetínsky
1. marca 2011, RAKI CENTRUM, Kopčianska 82/E, Bratislava