aug 31, 2022 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

10.20 

Cena 10,20€ s DPH za 1m2

Fólia Fatra Sanoten – 1116, hr. 2mm – LDPE sa používa pri podrezávaní muriva

 

Popis

Fólia Fatra Sanoten – 1116, hr. 2mm – LDPE

Fóliu možno použiť aj na izoláciu v prostredí s vysokou agresivitou (výskyt anorganických kyselín, zásad a ich solí), ďalej na ochranu proti radónu a tlakovej vode . Doska nie je určená pre aplikácie, pri ktorých bude dlhodobo vystavená priamym atmosférickým vplyvom, najmä UV žiareniu.

Tags: