nov 10, 2018 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

224.70 

Injektážny krém Wykamol Ultracure 8l.

Popis

Prinášame na náš trh injektážny krém ULTRACURE Cream 8l. – 100% Aktive DPC. Jeho veľkou výhodou je jednoduchá a čistá aplikácia. 1L-spotreba na vytvorenie horizontálnej zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti v murive v priereze 1m2. Jednoduchá a lacná realizácia svojpomocne.

Wykamol bezpečnostný list

Wykamol certifikát

Wykamol špecifikácia

Tags: