apr 13, 2022 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

30.60 

Je to jediný prírodný vápenný omietkový systém, ktorý vďaka prítomnosti prírodných pucolánov v zmesi – vysoko
uznávaných už od rímskych čias pre svoje jedinečné vlastnosti – trvalo dokazuje svoju účinnosť v tých najextrémnejších
podmienkach

Popis

Omietkový systém RISANAMUR B-80 EVOLUTION je výsledkom 30 rokov prebiehajúceho vedeckého výskumu.
Je to jediný prírodný vápenný omietkový systém, ktorý vďaka prítomnosti prírodných pucolánov v zmesi – vysoko
uznávaných už od rímskych čias pre svoje jedinečné vlastnosti – trvalo dokazuje svoju účinnosť v tých najextrémnejších
podmienkach a najagresívnejších prostrediach po použití na tisíckach stavieb v Benátkach a Taliansku.
Omietkový systém bol pôvodne vyvinutý ako riešenie problému ROZPUSTNÝCH SOLÍ (chloridy, sírany a dusičnany) v starom murive, ktoré vznikajú v dôsledku kapilárneho vzlínania vody, ale je možné ho použiť v akomkoľvek agresívnom prostredí s intenzívnym prenikaním vody a/alebo vysokou koncentráciou solí – vrátane morského prostredia, taktiež na hydroizoláciu pivníc a hydroizoláciu fasád pred prudkým dažďom, obnova a renováciu historických
budov atď.

Prezentácia – tech. informácie

Cena za 25kg vrecko = 30,60€

Tags: