dec 17, 2019 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Výhody elektroosmózy oproti klasickým metódam zamedzujúcim vplyv prieniku zemnej vlhkosti cez neexistujúcu,alebo narušenú vodorovnú izoláciu v murive.(nie zázračné skrinky)

  • systém dostane kapilárne vzlinajúcu vlhkosť v murive až pod základovú dosku (tam kde je umiestnená záporná  grafitová elektróda-katóda)
  • malý  statický zásah do muriva( vyfrézovaná  drážka 2×1 cm)
  • systém vysuší murivo -tehla, betón, kameň, hlina podľa normy B 3355-2
  • spotreba elektrickej energie klasický rodinný dom 10x10m…. 10,00 €/rok