okt 14, 2020 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Realizácia Pulzného elektro-osmotického systému v historickej budove “kaštieľ Paulánov Šamorín”. September 2020.