18 júla, 2019 / Napísal Jozef Pilát / Žiadne komentáre

Realizácia sanácie muriva na kostole v Lužiankach.

  1. Prerezávanie muriva a dodatočné vloženie hydroizolačnej fólie HDPE Fatra hrúbka 2mm
  2. Injektáž muriva silan-siloxan Dryzone

Tags: